Archiv článků

Virtuální prohlídka větrné elektrárny

05.10.2011 18:00
Pokud si chcete prohlédnout části větrné elektrárny do které jste neměli přístup, nakopírujte do řádku adresy prohlížeče tento odkaz: https://vetrnaelektrarna.cz/Virtual/virtual/index.html

—————

Větrné elektrárny

05.10.2011 17:02
Prostřednictvím grantu Evropské unie Do budoucna s kvalitnější výukou na ZŠ Oloví, se žáci seznámili s možnostmi využití větrné energie v našem regionu. Navštívili větrné elektrárny v Horním Částkově, kde jim byly objasněny principy výroby elektrické energie prostřednictvím...

—————

Čtěte o svých aktivitách v médiích

03.10.2011 07:59
Na nejnavštěvovanějším internetovém portálu v České republice -  Novinky.cz, můžete číst o své škole a shlédnout fotografie z projektových akcí.

—————

EXKURZE VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY

26.09.2011 18:24

—————

Exkurze

14.09.2011 16:57
Na počátku letošního školního roku se uskuteční exkurze, které budou obsahovat téma - větrná energie a vodní energie. První exkurze se uskuteční 4. a 5. října 2011. V těchto dnech žáci navštíví větrné elektrárny v Horním Částkově a na Božím Daru.

—————

Do budoucna s kvalitnější výukou na ZŠ Oloví

08.09.2011 08:07
O našem projektu na Novinkách. cz

—————

Nový školní rok.

20.08.2011 12:50
Nový školní rok zahájí pedagogický sbor školením, které bude souviset s aktivitami projektu. V prvních měsících školního roku 2011/2012,  bude realizována exkurze v sokolovském okrese, zaměřená na aktivity projektu a to především na objasnění možností výroby energie v našem regionu. Dále se...

—————

Školení pedagogů

01.07.2011 14:03
V posledních červnových týdnech proběhla důležitá a přínosná školení pedagogů v rámci projektu. Školení byla zajištěna NIDV v Karlových Varech a zúčastnili se jich všichni pedagogové školy. Díky absolovování těchto školení, může projekt pokračovat podle svého harmonogramu a znalosti získané během...

—————

Informace pro tisk (Sokolovský deník)

21.06.2011 15:14
Do budoucna s kvalitnější výukou na ZŠ Oloví. Základní škola a mateřská škola Oloví předložila ve třetí výzvě Karlovarského kraje projektový záměr do Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projektový záměr byl schválen a od 1. března 2011 škola pracuje s grantem, který...

—————

Nové učební pomůcky.

03.05.2011 14:11
Základní škola a mateřská škola Oloví získala díky grantu z programu OP VK, nové učební pomůcky. jedná se především o moderní audiovizuální technologie pro výuku, jako interaktivní tabule, mobilní počítačovou učebnu, včetně software pro výuku. Techniku žáci využívají v rámci probíhajícího projektu...

—————