Informace pro tisk (Sokolovský deník)

21.06.2011 15:14

Do budoucna s kvalitnější výukou na ZŠ Oloví.

Základní škola a mateřská škola Oloví předložila ve třetí výzvě Karlovarského kraje projektový záměr do Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projektový záměr byl schválen a od 1. března 2011 škola pracuje s grantem, který je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

 Projekt je zaměřen především na inovaci vzdělávání a environmentální výchovu. Na projektu se podílí pedagogové i žáci školy a v  průběhu projektu vzniknou nové učební materiály, učitelé absolvují řadu školení, která jim pomohou do výuky efektivně zapojovat moderní výukové metody. Díky financování projektu, budou zakoupeny nové moderní učební pomůcky, které zajistí zkvalitnění výuky, dále bude realizována exkurze „Energie na Zemi“, na které se žáci seznámí s možnostmi výroby elektrické energie a s využitím alternativních energetických zdrojů. Vrcholem celého projektu budou tzv. „Ekodílny“,  při kterých žáci vytvoří a veřejnosti představí své výrobky z odpadových materiálů. O aktuálních problémech životního prostředí seznámí širokou veřejnost prostřednictvím netradičního kulturního vystoupení.

Mgr. Josef Sekyra

—————

Zpět