Pracovní materiály:

Exkurze c.1 Pracovni list + info.docx (2,7 MB)

Exkurze c. 2 info.docx (2,5 MB)

Exkurze c. 3 info.docx (1,1 MB)

Prezentace vytvořená v hodinách informatiky na nových PC

 Prezentace Energie na Zemi (mobilní učebna)

Komiks exkurze (mobilní učebna)

PrezPrezentace o jaderné energii

KA 2 - Metodické příručky:

1. Matematika - Jak na slovní úlohy

2. Informační a komunikační technologie - Etwinning

3. Člověk a příroda - Vycházky do okolí ZŠ Oloví

4. Umění a kultura - Čtvero ročních období

KA 3 - Výukové materiály:

1. Třídím, třídíš, třídíme

2. Přírodní společenstva

3. Napříč českými pohádkami

4. Les, strom, dřevo

5. Dopisy z cest po Karlovarském kraji

6. Voda kolem nás

7. Znečištění

+ Krátký film "Pomůžeme přírodě"

Případným zájemcům o metodickou příručku či výukový materiál na písemné vyžádání budou zaslány elektronicky nebo předány osobně v listinné podobě.

email: zsolovi@seznam.cz