Využití mobilní počítačové učebny.

19.01.2012 17:42

V průběhu projektu, žáci využívají nové mobilní počítačové učebny. V hodinách informatiky se na získaných obrazových materiálech z proběhlých exkurzí žáci učí, jak pracovat s obrázky, fotografiemi a videem. Vytváří elektronické verze plakátů a prezentací. Díky tomu, že se jedná o žákovský obrazový materiál, je pro ně práce více zábavná. Učebna je též využita pro tvorbu školního časopisu v rámci novinářské dílny, v jehož ečekávaném výtisku se objeví i článek o proběhlých aktivitách.

—————

Zpět