Vodní nádrž Horka

20.10.2011 19:05

V rámci projektu „Do budoucna s kvalitnější výukou na ZŠ Oloví“ se žáci školy zúčastnili exkurze na vodní dílo Horka.  V rámci klíčové aktivity projektu pořizovali žáci fotografie a krátká videa. Aktivita projektu, která je v současné době realizována, se nazývá Energie na Zemi a je zaměřena na možnosti výroby elektrické energie. Přehradní nádrž Horka je nejen nádrží pro pitnou vodu, ale v tělese hráze jsou umístěny tři vodní elektrárny. Žáci měli možnost elektrárny navštívit, seznámit se s jejich řízením a mohli posoudit na vlastní uši, jaký je rozdíl mezi nejmodernější vodní elektrárnou Siemens a staršími modely, neboť hrázný, pan Uhlík, žákům umožnil sledovat a poslouchat spuštění vodní elektrárny.

Vzhledem k zaměření projektu na environmentální výuku, mohli žáci vidět ekologické „sekání trávy“, která pokrývá sypanou hráz. K tomuto účelu využívá společnost Povodí Ohře živé sekačky, a to stádo ovcí.

Cíle projektu se postupně naplňují a vyučující ZŠ Oloví jsou spokojeni s možností názorných ukázek jednotlivých druhů elektráren, podle jejich slov je praktická ukázka v terénu mnohem účinnější než samotné vyprávění. Počátkem listopadu si žáci formou třetí exkurze do elektrárny Tisová prohlédnou další typ elektrárny a budou moci zhodnotit výhody a nevýhody jednotlivých typů elektráren.

—————

Zpět