Udržitelnost ve školním roce 2013/2014

08.08.2013 11:58

V novém školním roce 2013/2014 je plánována udržitelnost projektu: exkurze do jaderné elektrárny Temelín (rozšíření o další druh energie), konference o jaderné energii, výroba z odpadového materiálu v Ekodílnách (na oslavu Dne Země) a na konci školního roku završíme naše aktivity Ekologickým workshopem. Dále budou žáci 8. a 9. ročníku aktualizovat nástěnku zaměřenou na volbu povolání. V rámci volitelného předmětu Etwinning na 2. stupni budou žáci komunikovat a spolupracovat se zahraniční školou. Pedagogové budou i nadále vzdělávat žáky s pomocí inovativně vytvořených výukových materiálů.

—————

Zpět