Plán udržitelnosti pro školní rok 2014/2015

19.08.2014 19:33

1. V rámci udržitelnosti projektu bychom měli pokračovat ve vzdělávaní žáků pomocí nově vytvořených produktů (výukové materiály a metodické příručky) s využitím mobilní učebny a interaktivní tabule.

2. aktualizace nástěnky VOLBA POVOLÁNÍ – 8. a 9. ročník v rámci předmětu PČ (miniprojekty) … V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU

3. exkurze do Plzně, do Techmánie na výukový program „Energie“, který žákům 4. – 9. ročníku představí ucelený pohled na energii … na podzim 2014

4. Ekodílny – oslava Dne Země – výroba z odpadového materiálu + výstava výrobků na ZŠ  v Karlovarském kraji … 22. dubna 2015

—————

Zpět