Plán udržitelnosti na školní rok 2016/2017

05.08.2016 09:29

1. V rámci udržitelnosti projektu budeme pokračovat ve vzdělávaní žáků pomocí nově vytvořených produktů (výukové materiály a metodické příručky) s využitím mobilní učebny a interaktivní tabule ... V PRŮBĚHU CELÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

2. aktualizace nástěnky VOLBA POVOLÁNÍ - Čím bych chtěl být? – 8. a 9. ročník v rámci předmětu PČ (miniprojekty) … V PRŮBĚHU CELÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

3. Ekodílny (26.4.2017) – výroba z odpadového materiálu + výstava výrobků na ZŠ v Krajkové

4. Exkurze do čistírny odpadních vod … 21. června 2017 ... program v rámci aktivity Energie na Zemi

—————

Zpět