Ekologickým workshopem byl ukončen dlouhodobý projekt.

01.06.2012 20:14

Ekologickým workshopem byl ukončen dlouhodobý projekt.

 

V pátek 1.6. 2012  vyústil projekt  „Do budoucna s kvalitnější výukou na ZŠ Oloví“ do  finální fáze.  Projekt, který je spolufinancován ESF a SR ČR, probíhal na základní  škole v Oloví  po celý školní rok a účastníky byli jak žáci, tak i celý pedagogický sbor.

Samotný  projekt uzavřela klíčová aktivita „Ekologický workshop“, na kterém žáci předvedli svá kulturní představení na téma příroda a environmentální výchova.

Workshop zahájila ředitelka školy Mgr. Ivana Pečenková, která zdůraznila význam celého projektu pro budoucí zkvalitnění výuky, poděkovala především žákům a pedagogům školy a v neposlední řadě koordinátorce EVVO aktivit, Mgr. Daniele Ševčíkové.

V průběhu workshopu se na scéně vystřídali žáci školy se svými výstupy žánrově zaměřenými na téma příroda a její ochrana. Proběhlo hlasování soutěže o nejhezčí výrobek z odpadového materiálu a byl vyhlášen vítěz internetového hlasování. Žáci i rodiče si mohli prohlédnout výrobky z odpadových materiálů díky expozici mobilní výstavy těchto výrobků, která bude dále umístěna na základních školách v sokolovském okrese.

Celkově zdařilou akci sledoval i starosta města pan Miroslav Filandr a další příznivci školy a ekologie. Do akce se zapojila i mateřská škola se svou kulturní vložkou.

Díky realizovanému projektu se ZŠ Oloví dostala do širokého povědomí veřejnosti a podle slov ředitelky školy, se dále bude snažit o realizaci dalších projektů, které by pomohly zpestřit a zkvalitnit výuku a vybudovat v žácích školy zdravý patriotismus ke svému městu a okolí.

 

—————

Zpět