Další aktivity.

10.12.2011 13:54

Po úspěšné realizaci aktivit Energie na zemi, bude projekt dále pokračovat především aktivní prací žáků v mobilní počítačové učebně. Materiály získané při exkurzích jsou dále zpracovávány, jako materiál pro následné klíčové aktivity, mezi které patří například tvorba krátkého filmu.

—————

Zpět